Mediacje czy rozwód ?

Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Coraz częściej w mojej praktyce strony chcą przy rozwodzie z niej skorzystać. Rozmowy mediacyjne przed skierowaniem sprawy o rozwód znacznie usprawniają postepowanie o rozwód i alimenty. Mediacja pomiędzy małżonkami może się odbyć zarówno przed złożeniem pozwu o rozwód, oraz już w toku postępowania przed Sądem.

Mediacja daje możliwość małżonkom osiągnięcie porozumienia i zawarcie ugody przy udziale niezależne

j osoby trzeciej może to być mediator w trakcie postępowania sadowego lub np. radca prawny lub adwokat przed skierowaniem sprawy do Sądu.

Mediatorem nie może być sędzia. Sąd w trakcie rozprawy może oczywiście nakłaniać rozwodzących się małżonków do zawarcia ugody,  jednak często na tym etapie rozwodzącym się ciężko jest uzyskać porozumienie, które pozwoli jak najlepiej zaspokoić potrzeby rozwodzących się stron.

Podstawowymi cechami mediacji są bezstronność, poufność i dobrowolność.

Mediacja prowadzi do rozwiązania aprobowanego przez obie strony sporu. Za pomocą mediacji można ustalić podstawowe sprawy a więc: czy rozwód ma być z winy czy bez winy małżonków, zasady opieki nad wspólnymi dziećmi, wysokość alimentów. Podczas mediacji można też ustalić zasady wspólnego podziału majątku małżonków. Ustalenie w drodze mediacji  powyższych kwestii zmniejszy emocję, towarzyszące sprawie o rozwód.

Po przeprowadzonych mediacjach można spisać protokół-porozumienie, który załącza się do pozwu. Zamieszcza się w nim treść ugody zawartej przez strony. Protokół jest podpisywany przez obie strony. Jeżeli mediacja nie była przeprowadzana na wniosek Sądu przedmiotowe porozumienie należy dołączyć do pozwu.

Przygotowany pozew o rozwód wraz z protokołem z zawartym porozumieniem znacznie przyspieszy postępowanie o rozwód, alimenty, sprawy związane z opieką nad małoletnimi dziećmi, oraz ewentualnie wszystkie sprawy związane z podziałem majątku dorobkowego małżonków.

W naszej praktyce wiemy, iż nawet w sytuacji gdy na początku małżonkowie nie potrafią sami osiągnąć porozumienia co do podstawowych spraw związanych z rozwodem ,opieką nad dziećmi czy alimentami należy zawsze próbować rozmawiać. Nawet jeśli nie ustali się ustalić wszystkich spraw na drodze porozumienia.

 

Zapytaj o mediacje – Kontakt

 

Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Radca Prawny Maria Snopczyńska oraz adwokat Mikołaj Snopczyński są ekspertami prawa rodzinnego. Pomożemy Ci przeprowadzić trudne sprawy związane z rozwodem, alimentami, opieką nad dziećmi, oraz podziałem majątku dorobkowego małżonków. Możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie oraz profesjonalizm. W każdej sytuacji potrafimy znaleźć najlepsze rozwiązanie.