Michał Pęczkowski

Radca Prawny 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 roku.

W 2009 roku rozpoczął też aplikację radcowską, którą ukończył w 2014 r.

W tym samym roku złożył egzamin radcowski. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy, administracyjnym i podatkowym.

Prowadzi spory przed sądami cywilnymi i administracyjnymi oraz organami administracji, w szczególności w zakresie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego.

Od 2010 r. jest współautorem miesięcznika „Serwis Administracyjno – Samorządowy”, poświęconego problematyce funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych organów administracji publicznej. Włada biegle językiem angielskim.