Kancelaria oferuje pomoc prawną przy dokonywaniu wszelkich czynności bankowych

 Przygotowywanie opinii prawnych oraz doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa bankowego:

Specjalizujemy się w procesach sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą franka tzw. „kredytach frankowych”
opiniowanie umów kredytowych, umów zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności bankowych oraz innych,
obsługę prawną instytucji finansowych.