Stalking

Stalking, inaczej uporczywe nękanie jest przestępstwem stosunkowo nowym, co nie znaczy, że nie istniało przed rokiem 2011 kiedy to zostało wprowadzone do kodeksu karnego. Potrzeba ta była podyktowana gwałtownym wzrostem uporczywych i przykrych zachowań, których nie dało się zaklasyfikować jako znęcanie. Praktyka pokazuje, iż osoby oskarżone o stalking zazwyczaj są powiązane relacją czy też znajomością z pokrzywdzonym. Nierzadko stalkerem jest były partner lub dawny znajomy.

Definicja stalkingu

Stalking polega najczęściej na celowym, uporczywym oraz długotrwałym działaniu wobec drugiej osoby, którego celem jest jej upokorzenie, a także dezorganizacja jej życia. Nękanie może dotyczyć też najbliższego tej osoby jeżeli wzbudza u niej uzasadnione poczucie zagrożenia bądź istotnie narusza jej prywatność.

Zachowanie stalkera

Żeby dane zachowanie uznać za stalking wcale nie musi być ono połączone z agresją. Nie ma też znaczenia, czy stalker kieruje się miłością, nienawiścią czy zemstą wobec pokrzywdzonego. Wystarczy jedynie subiektywne odczucie osoby zagrożonej. Zwykle o nękaniu mówimy w kontekście partnerskim lub rodzinnym, ale znaleźć je możemy też w pracy lub w sąsiedztwie.

Jak bronić się przed stalkingiem?

Skuteczna walka z nękaniem powinna polegać na wyraźnym sprzeciwie wobec zachowania nękającego. Należy dać mu jasno do zrozumienia, że nie życzymy sobie jakichkolwiek kontaktów z jego strony. Najlepiej nie wdawać się również w dyskusje, rozmowy telefoniczne czy wiadomości tekstowe. Natomiast warto zabezpieczać dowody w postaci wiadomości, maili, smsów czy rozmów telefonicznych. Ponadto każda próba kontaktu ze strony stalkera powinna być zgłoszona policji.

 Jak rozpoznać stalking?

Zachowania, które mogą być potraktowane jak stalking to m.in.:

  • śledzenie pokrzywdzonego, wysyłanie mnóstwa niechcianych wiadomości tekstowych, smsów, maili, listów, a nawet prezentów,
  • nachodzenie w domu lub miejscu pracy,
  • fotografowanie, filmowanie lub straszenie pokrzywdzonego i jego najbliższych

Należy pamiętać, iż niechciane zachowanie musi odbywać się przez dłuższy czas. Jednorazowa sytuacja nie wypełnia znamion stalkingu.

Stalking – przestępstwo na wniosek pokrzywdzonego

Nękanie jest ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej, zatem do jego wszczęcia potrzebne będzie zawiadomienie odpowiednich organów ścigania przez osobę pokrzywdzoną.

Może się również zdarzyć, że nękający rozpowszechnia informacje nieprawdziwe, które naruszają dobre imię pokrzywdzonego, jego wizerunek lub narusza tajemnicę korespondencji. W takiej sytuacji należy wystąpić na drogę cywilną z żądaniem zaniechania wymienionych działań.

Stalking – jaka kara?

Uporczywe nękanie, stalking jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Kodeks karny przewiduje jednak zaostrzoną karę, w razie gdy osoba pokrzywdzona stalkingiem targnie się na własne życie. Wówczas sprawdza podlega karze pozbawienia wolności do roku do 10 lat. To obostrzenie jest przewidziane dla najcięższych przypadków, kiedy osoba pokrzywdzona zostaje doprowadzona do granic swych możliwości.

Stalking – pomoc adwokata

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej oferuje pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Jeżeli nie chcesz składać zawiadomienia na Policję, przy czym samodzielnie nie radzisz sobie z natarczywym zachowaniem stalkera, udaj się do adwokata.

Możemy skierować do Twojego prześladowcy formalny list adwokacki, w którym to wezwiemy go do natychmiastowego zaprzestania niedopuszczalnych i bezprawnych zachowań wobec Ciebie, co w wielu wypadkach przynosi dobre rezultaty.

Pamiętaj, że prawo nie może ustępować przed bezprawiem, a my nie pozwolimy dłużej Cię prześladować. Jesteśmy do Państwa dyspozycji o każdej porze, zapraszamy do kontaktu telefonicznego celem umówienia spotkania.

Kancelaria Warszawa

tel: 22 831 04 45
fax: 22 887 04 41
kom: + 48 600 944 227
kom: + 48 603 062 616

[email protected]