Prawo podatkowe jest dziedziną bardzo skomplikowaną, dlatego istotna jest stała współpraca ze specjalistą z tej dziedziny

Bardzo często mamy do czynienia z klientami, którzy zbyt późno zasięgnęli porady w sprawach podatkowych, co wiąże się z dodatkowym niepotrzebnym stresem i większym stopniem komplikacji sprawy.

Pragniemy zapewnić Państwa o najwyższej jakości naszych usług

Adwokat Mikołaj Snopczyński ukończył studia prawnicze z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1994 r. obronił pracę magisterską pod kierunkiem prof. Witolda Modzelewskiego w katedrze prawa finansowego. W latach 1992 – 1993 odbywał stypendium na wydziale prawa Uniwersytetu w Hamburgu. Przez 5 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów Zespołu do spraw Reformy Prawa Podatkowego. W trakcie swojej pracy w Ministerstwie Finansów zajmował się pracami związanymi z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) oraz o podatku akcyzowym, ustawą Ordynacja podatkowa oraz przygotowaniem aktów wykonawczych do tych ustaw, prowadził liczne szkolenia z zakresu praktyki stosowania prawa podatkowego dla różnych podmiotów. Jest autorem artykułów publikowanych m. in. w „Przeglądzie podatkowym” i innych pismach fachowych z zakresu prawa, poświęconych problematyce opodatkowania leasingu i innym zagadnieniom prawa podatkowego. Publikacje książkowe to: „Opodatkowanie Leasingu. Praktyczne porady. Orzecznictwo wyd. 1 i 2”, „Opodatkowanie leasingu”, „Opodatkowanie leasingu w polskim prawie”.


E-mail: [email protected]
Tel: +48 600 944 227

Prowadzone przez nas postępowania to w szczególności sprawy o:

kontroli podatkowej

(konsultacje w trakcie kontroli podatkowej, udział w przesłuchaniu stron, weryfikacja materiału pokontrolnego), zwrotu podatku, nadpłaty podatku, sporządzamy odwołania oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądem (odwołania, skargi do WSA, NSA),

bieżącej obsługi prawno – podatkowej

(bieżące doradztwo, monitorowanie zmian przepisów, monitorowanie orzecznictwa i interpretacji),

sporządzania opinii

dotyczących skutków podatkowych podjętych działań, ryzyk podatkowych,

składania wniosków

 o indywidualną interpretację podatkową w celu uniknięcia kosztownych procesów sądowych,

reprezentujemy podatników

 przed sądem zarówno w sprawach podatkowych, jak i karno – skarbowych (KKS).