Warszawa  Katowice

Usługi prawne on-line

Jeżeli nie możecie Państwo przybyć do naszej siedziby osobiście, zapraszamy do kontaktu on-line.

Świadczenie usług on-line

W przypadku, jeżeli nie macie Państwo możliwości przybycia do naszej siedziby osobiście, umożliwiamy konsultację sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Tą drogą oferujemy uzyskanie porady prawnej, sporządzenie opinii prawnej, pisma procesowego bądź umowy. W ramach tego rodzaju usług umożliwiamy również monitoring prawa unijnego oraz krajowego zgodnie z branżą klienta, jak również sporządzanie opinii o unijnych i krajowych projektach aktów prawnych.

 

Cztery proste kroki:

  1. Wypełnij poniższy formularz lub skontaktuj się za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  2. Odbierz zwrotną informację o terminie wykonania usługi oraz wysokości wynagrodzenia,
  3. Zaakceptuj zaproponowane warunki oraz dokonaj wpłaty na podane konto bankowe,
  4. Realizacja usługi nastąpi w uzgodnionym terminie.

Przetwarzanie danych osobowych