Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z art. 178 a k.k. (jazda po spożyciu alkoholu).

Prowadzimy wszelkie czynności związane z obroną interesów strony w postępowaniu prokuratorskim (postępowaniu przygotowawczym) oraz sądowym, co obejmuje:

 • obronę oskarżonego,

 • reprezentowanie pokrzywdzonego ( zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, powództwo cywilne w procesie karnym, reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego),

 • reprezentowanie podejrzanego, tymczasowo aresztowanego (udział w czynnościach przesłuchania, stawiania zarzutów, posiedzeniach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie aresztu),

 • sporządzaniu pism procesowych ( zażalenie, apelacja i skarga kasacyjna),

 • udzielanie porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej, warunkowe umorzenie postępowania karnego,

 • reprezentację przed sądem penitencjarnym w sprawach dotyczących przerwania wykonania kary, odroczenia wykonania kary, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary

Prowadzone przez nas postępowania to w szczególności sprawy o:

wypadki komunikacyjne

jazda po alkoholu

tymczasowe aresztowanie

Stalking

Prawo karne – adwokat Warszawa

 

Prawo karne to dziedzina niezwykle szeroka, dlatego też w jego obrębi wyróżnia się sub-specjalizacje. Do głównych domen naszych prawników należą sprawy karne skarbowe, wykroczeniowe lub gospodarcze.

Jak wiadomo występowanie w roli oskarżonego, jak również pokrzywdzonego w procesie karnym pociąga za sobą ogromny ładunek emocjonalny. Nic więc dziwnego, że coraz większa rzesza osób jest zainteresowana skutecznym adwokatem w Warszawie.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej w Warszawie, proponuje Państwu szeroką gamę usług i profesjonalne wsparcie na każdym etapie sprawy.

 

Adwokat w sprawach karnych Warszawa

W każdym postępowaniu sądowym, główną rolę powinien odgrywać sprawdzony adwokat. Zwłaszcza w sprawach karnych wydaje się on być niezbędny. Doświadczenie i profesjonalizm prawników z Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mikołaja Snopczyńskiego i Radcy Prawnego Marii Snopczyńskiej pomoże w uzyskaniu możliwie jak najlepszego rezultatu. Nasza Kancelaria służy pomocą poprzez, m.in.:

 • oferowanie obrony w każdym stadium postępowania (przygotowawczego/sądowego)
 • udzielanie porad, a także opinii prawnych
 • pomoc w sporządzaniu oraz składaniu wniosków procesowych i pism
 • reprezentację przed sądem i występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego
 • doradztwo członkom organów spółek kapitałowych w zakresie ich odpowiedzialności karno-skarbowej i karnej

 

Prawo karne – oferta

Oferujmy kompleksowe usługi w zakresie porad prawnych, wydawania pisemnych oraz ustnych opinii, jak i prowadzenia spraw przed organami administracyjnymi, sądami czy organami ścigania spraw związanych z prawem karnym i prawem wykroczeń. W szczególności, pomagamy w:

 • wystosowaniu do organów uprawnionych:
 1. zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia bądź przestępstwa
 2. prywatnych aktów oskarżenia
 3. pozwów cywilnych, których dochodzi się w postępowaniu karnym
 4. wniosków o uchylenie bądź zmianę środków zapobiegawczych
 • obronie w procesie karnym:
 1. w postępowaniu przygotowawczym
 2. w postępowaniu sądowym zarówno I, jak i II instancji
 3. w postepowaniu kasacyjnym
 • sprawy związane z prawem karnym skarbowym
 • sprawy związane z nieprawidłowościami wyroków sądów karnych
 1. konstruowanie apelacji, wniosków o wznowienie postępowania, skarg kasacyjnych
 2. dochodzenie zadośćuczynieni z tytułu niesłusznego skazania bądź aresztowania, a także odszkodowań
 • sprawy związane z pozakodeksowym prawem karnym oraz prawem wykroczeń
 • działaniu w charakterze:
 1. oskarżyciela prywatnego
 2. oskarżyciela posiłkowego
 3. pełnomocnika osoby pokrzywdzonej (w tym podmiotów gospodarczych)
 • prowadzeniu spraw związanych z wykonywaniem kary
 1. przeniesienie do innych aresztów śledczych lub zakładów karnych
 2. sprawy w kwestii wydania wyroku łącznego
 3. przygotowanie wniosków w celu uzyskania zgody na widzenie, przerwę w odbyciu kary bądź na widzenie
 4. konstruowanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 5. sprawy prowadzone przez sąd penitencjarny

Prawo karne – dlaczego warto wziąć adwokata?

Co do zasady, sprawy karne są niezwykle trudne, a ich ostateczny wynik zależy od pewnych czynników. Nasi adwokaci prowadzą sprawy karne głównie w sądach w Warszawie. Dokładają przy tym wszelkich starań, by Klienci nie zostali sami z żadnym wnioskiem czy pismem. Głównym priorytetem jest dla nas poprowadzenie sprawy w najkorzystniejszy dla Państwa sposób. Możemy pochwalić się doskonałą wiedzą w zakresie prawa karnego. Każdy z naszych adwokatów czy radców prawnych wnikliwie bada sprawę i nie poprzestaję na rozwiązaniach najłatwiejszych, ale szuka tych najbardziej korzystnych dla Klienta. Służymy radą w każdej sytuacji z zakresu prawa karnego, ale nie tylko. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi dziedzinami prawa, w których działamy.

Kancelaria Warszawa

tel: 22 831 04 45
fax: 22 887 04 41
kom: + 48 600 944 227
kom: + 48 603 062 616

[email protected]