Anna Kuleszyńska

Radca Prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym, jak również Szkołę Prawa Amerykańskiego uzyskując podwójny dyplom Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Floryda Levin College of Law.

Zainteresowania z zakresu dyplomacji i prawa unijnego pogłębiała na Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, a od 2011 r. pracując jako doradca ds. stanowienia prawa i regulacji w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Strasbourgu.

Laureatka stypendium Komisji Europejskiej Blue Book 2010/2011, które odbyła w Dyrekcji Generalnej Podatki i Unia Celna w Brukseli. Biegle mówi w języku angielskim (certyfikat Uniwersytetu Cambridge CPE C2) i niemieckim (certyfikat Instytutu Goethe, oraz certyfikat Austriackiej Izby Gospodarczej i Instytutu Wspierania Gospodarki Wirtschaftssprache Deutsch C2) oraz komunikuje się w języku francuskim (certyfikat DELF Diplôme B1).

Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Jest doktorantką w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ma wszczęty przewód doktorski w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo w zakresie norm międzynarodowego prawa zamówień publicznych.

Publikacje:

A. Kuleszyńska, Pomoc państwa a zamówienia publiczne – kiedy zamówienie publiczne nie powoduje wystąpienia pomocy państwa? Przegląd Prawa Publicznego, nr 9/2018, Wolters Kluwer.

A. Kuleszyńska, Zaskarżanie rozstrzygnięć korzystnych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – interes prawny oraz gravamen, Przegląd Sądowy nr 4/2019, Wolters Kluwer.

E-mail: [email protected] Tel: +48 882 942 387