Nasza kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw rodzinnych w pełnym wymiarze

Pomoc prawna związana ze sprawami rodzinnymi obejmuje wszelkie czynności zarówno w postępowaniu przedsądowym, jak i sądowym. Przygotowujemy zarówno pisma procesowe, jak i reprezentujemy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji.

Rozwody

Alimenty

Kontakty z dzieckiem

Prowadzone przez nas sprawy to:

 • sprawy o rozwód z winy małżonka oraz bez ustalania winy (pozew o rozwód),

 • unieważnienie małżeństwa,

 • separacja (pozew o separację),

 • opieka nad dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, pozew o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, wydanie dziecka,

 • ustalenie obowiązku alimentacyjnego dla dziecka i drugiego małżonka (pozew o alimenty, pozew o podwyższenie/obniżenie alimentów),

 • egzekucja alimentów,

 • podział majątku wspólnego małżonków (rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania po rozwodzie, eksmisja jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania, przyznanie mieszkania jednemu z małżonków),

 • zniesienie wspólności ustawowej małżonków, rozszerzenie wspólności majątkowej (pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej),

 • ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa (pozew o ustalenie /zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa), uznanie dziecka,

 • przysposobienie,

 • ubezwłasnowolnienie.

Przygotowujemy zarówno pisma procesowe, jak i reprezentujemy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji.