W zakresie ochrony autorskich praw majątkowych i osobistych a także praw pokrewnych 

Pomagamy przy sporządzaniu i analizowaniu umów dotyczących praw autorskich majątkowych i praw pokrewnych i doradzamy jak chronić autorskie prawa osobiste

Pomagamy sporządzać m.in. umowy licencyjne i sublicencyjne, o przeniesienie praw autorskich, wydawnicze, o korzystanie z utworu, czy o dzieło. Reprezentyjemy klientów w Sądzie w zakresie naruszenia praw autorskich.

 

Ochrona praw autorskich obejmuje nie tylko możliwość żądania zaprzestania naruszenia, bądź usunięcia jego skutków czy wydania uzyskanych korzyści, pomagamy także w doprowadzeniu do naprawienia szkody np. poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych, jak również w postępowaniach karnych m.in. ze względu na wprowadzenie w błąd co do autorstwa utworu, rozpowszechnianie utworu bez podania nazwiska autora, rozpowszechnianie, utrwalanie lub zwielokrotnianie utworu bez uprawnienia.