Prawo stanowione na poziomie Unii Europejskiej ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców w poszczególnych krajach unijnych

Z naszą pomocą nasi klienci mogą zająć stanowisko odnośnie wpływu danej regulacji na ich sytuację prawną i ekonomiczną. Radca prawny Anna Kuleszyńska posiada bogate doświadczenie z zakresu stanowienia prawa w Unii Europejskiej zdobyte podczas wieloletniej pracy w instytucjach unijnych w Brukseli i Strasburgu.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują m.in.:

  • Opracowanie stanowiska dla klienta odnośnie procedowanych regulacji unijnych,

  • reprezentacja klienta w instytucjach unijnych oraz przedstawienie jego stanowiska właściwym decydentom,

  • doradztwo w zakresie prawa Unii Europejskiej oraz procesu stanowienia prawa,

  • ekspertyza z zakresu polityk rynku wewnętrznego UE,

  • monitorowanie procesu stanowienia prawa unijnego z dziedziny klienta,

  • opiniowanie procedowanych w instytucjach unijnych aktów prawnych w celu umożliwienia klientowi uwzględnienia nowych przepisów w planowaniu działań swojego przedsiębiorstwa.