Odzyskiwanie należności

W zakresie działalności specjalizujemy się w odzyskiwaniu należności z tytułu zawartych umów.

Podejmujemy działania na drodze przedsądowej i sądowej oraz reprezentujemy klienta na etapie postępowania komorniczego.