Najważniejsze obszary praktyk

Prawo karne

Posiadanie narokotyków, wypadki komunikacyjne, jazda po alkoholu,tymczasowe aresztowanie

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku.

Prawo rodzinne

Rozwody, alimenty, kontakty z dzieckiem, dział majątku małżeńskiego.

Prawo podatkowe

Podatki, kontrole podatkowe, ulga mieszkaniowa,
podatek VAT, podatki dochodowe.

Prawo nieruchomości

Prawo budowlane, zniesienie, droga konieczna, Dekret Bieruta.

Odszkodowania

Odszkodowania OC, szkody medyczne, zadośćuczynienia.

Prawa autorskie i ochrona dóbr osobistych.

Odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę.

Kredyty frankowe

Pomoc prawna przy dokonywaniu wszelkich czynności bankowych.

Prawo pracy

Prowadzenie spraw związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę.

Prawo cywilne

Świadczymy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Windykacja

W zakresie działalności specjalizujemy się w odzyskiwaniu należności z tytułu zawartych umów.

Prawo Unii Europejskiej

Z naszą pomocą nasi klienci mogą zająć stanowisko odnośnie wpływu danej regulacji na ich sytuację prawną i ekonomiczną. 

Obywatelstwo polskie i cudzoziemcy

Kancelaria oferuje usługi w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.