Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • sporządzanie projektów umów o pracę, opiniowanie umów o pracę,

  • porady prawne odnośnie rozwiązania umowy o pracę,

  • prowadzenie spraw związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę,

  • kontrakty managerskie.